Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství je činnost provozovaná daňovým poradcem. Tato činnost patří do terciárního sektoru – služeb. Je zařazována do odvětví Poradenství a právní služby. Daňové poradenství se řídí zákonem o daňovém poradenství. Daňovým poradcem je fyzická osoba, jež je zapsána od seznamu daňových poradců. Tento seznam je vedený Komorou daňových poradců České republiky. Úkolem daňového poradce je poskytování právní pomoci a finančně ekonomické rady, v záležitostech týkajících se daní, odvodů daní a různých úhrad, které s daněmi bezprostředně souvisejí. Daňový poradce je oprávněn zastupovat klienta i před soudem, v případě, že se jedná o záležitost daňovou.

Aby se mohl člověk stát daňovým poradcem, je nutné, aby úspěšně složil zkoušku. K tomu, aby mohl u zkoušky uspět, je důležité mít výborné znalosti nejen o daních, ale také o celém právním systému v daňové oblasti. Daňový poradce musí být po celou dobu poskytování svých služeb pojištěn. Odpovídá totiž za škodu, která v souvislosti s jeho činností vznikla a v případě, že ji způsobil sám daňový poradce nebo jeho pracovních či zástupce. Co si představit pod pojmem daňové poradenství?

[ads block=“3″]

Pod tímto pojmem si lze představit celou řadu služeb nabízenou daňovými poradci. Do těchto služeb patří například:

  • sledování lhůty pro podání daňových přiznání
  • komunikace s finančními úřady
  • zastupování klienta při kontrolách a jednáních
  • kontrola účetnictví
  • rozhodování, které položky jsou z hlediska daňového daňově uznatelné
  • poskytování konzultací
  • poskytuje daňový dohled, například při daňovém auditu
  • zajišťuje odklad daně z příjmů do 1. července
  • sestavuje ke všem daním daňové přiznání
  • zpracovává všechny podklady týkající se daní

 

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.