Daňové poradenství

Daňové poradenství

Daňové poradenství je činnost provozovaná daňovým poradcem. Tato činnost patří do terciárního sektoru – služeb. Je zařazována do odvětví Poradenství a právní služby. Daňové poradenství se řídí zákonem o daňovém poradenství. Daňovým poradcem je fyzická osoba, jež je zapsána od seznamu daňových poradců. Tento seznam je vedený Komorou daňových poradců České republiky. Úkolem daňového poradce je poskytování právní pomoci a finančně ekonomické rady, v záležitostech týkajících se daní, odvodů daní a různých úhrad, které s daněmi bezprostředně souvisejí. Daňový poradce je oprávněn zastupovat klienta i před soudem, v případě, že se jedná o záležitost daňovou.

Aby se mohl člověk stát daňovým poradcem, je nutné, aby úspěšně složil zkoušku. K tomu, aby mohl u zkoušky uspět, je důležité mít výborné znalosti nejen o daních, ale také o celém právním systému v daňové oblasti. Daňový poradce musí být po celou dobu poskytování svých služeb pojištěn. Odpovídá totiž za škodu, která v souvislosti s jeho činností vznikla a v případě, že ji způsobil sám daňový poradce nebo jeho pracovních či zástupce. Co si představit pod pojmem daňové poradenství?

Pod tímto pojmem si lze představit celou řadu služeb nabízenou daňovými poradci. Do těchto služeb patří například:

  • sledování lhůty pro podání daňových přiznání
  • komunikace s finančními úřady
  • zastupování klienta při kontrolách a jednáních
  • kontrola účetnictví
  • rozhodování, které položky jsou z hlediska daňového daňově uznatelné
  • poskytování konzultací
  • poskytuje daňový dohled, například při daňovém auditu
  • zajišťuje odklad daně z příjmů do 1. července
  • sestavuje ke všem daním daňové přiznání
  • zpracovává všechny podklady týkající se daní

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu