Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví

Mzdové účetnictví je nedílnou součástí vedení účetnictví. Mzdu dostávají zaměstnanci za provedou práci od zaměstnavatele. Mzdové účetnictví se řídí zákonem č. 1/1992 Sb. o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a průměrném výdělku. Aby mohl zaměstnanec dostávat mzdu od svého zaměstnavatele je nutné mít podepsanou pracovní smlouvu nebo smlouvu o provedení práce. Rozdílem mezi platem a mzdou je, že zaměstnanci v soukromém sektoru dostávají mzdu, kdežto zaměstnanci ve státním sektoru dostávají plat.

Mzdové účetnictví zahrnuje celou řadu kroků a postupů. K hlavnímu vedení mzdového účetnictví je důležité vést mzdovou a personální evidenci. Mzda je většinou vyplácena jedenkrát měsíčně. Mzda se vyplácí pozadu. Pracovník obdrží doklad o vyplacené mzdě i s podrobnými údaji. Tento dokument se nazývá výplatní páska. Mzdové účetnictví slouží k výpočtu mzdy zaměstnance. Předtím, než si stanovíme postup pro výpočet, povíme si rozdíly a definice jednotlivých druhů mezd.

Mzdy rozlišujeme:

 • úkolová – jedná se o odměnu podle počtu výrobků, mzda se stanoví podle množství odvedené práce
 • časová – stanovení mzdy podle počtu odpracovaných hodin.
 • peněžní – mzda vyjádřená v peněžních jednotkách.
 • naturální – mzda vyjádřena jinou než peněžitou formou, tzn. plnění v hmotných věcech.
 • hrubá – celková mzda zaměstnance před jeho zdaněním
 • čistá – je mzda po zdanění a srážkách
 • minimální mzda – je zákonem stanovená minimální výše mzdy.

A jak tedy správně postupovat při výpočtu čisté mzdy? Následovně:

 1. K základní mzdě, ať již úkolové nebo časové, se přičítají následující položky:

– příplatky za přesčas, za práci v noci, ve ztíženém pracovním prostředí, atp.
– osobní ohodnocení
– náhrady mzdy
– odměny
– prémie
– 13. plat, 14. plat

 1. Tím získáme hrubou mzdu
 2. K hrubé mzdě přičteme zdravotní a sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem
 3. Dostaneme superhrubou mzdu
 4. Tuto mzdu vynásobíme sazbou daně. Ta je pro rok 2012 ve výši 15%
 5. Vypočteme zálohu na daň z příjmů
 6. Od hrubé mzdy odečteme zálohu na daň, slevy na dani, daňová zvýhodnění, sociální a zdravotní pojištění hrazené zaměstnancem
 7. Získáme čistou mzdu neboli mzdu k výplatě

O webu

Vedení účetnictví není určeno pro každého podnikatele. V případě, že s vedením účetnictví nemáte zkušenosti, je lepší to přenechat odborníkům. A to buď účetním poradcům, či poradcům daňovým. Neboť na účetnictví přímo navazuje také daňová problematika. Na těchto webových stránkách jsou uvedeny základní informace, které vám pomohou vést úplné, správné a věrné účetnictví.

Stránky webu